קבצי מסלול מעלה העקרבים הרומי-נחל צין-נחל חצבה

 


הערות:

    1. בחלק מהמקומות, למשל בעין צין סינגל הדקלים, הטענת המסלול שבוצע בפועל וניווט לפיו עשויה לעזור.
    2. במקביל לסינגל בנחל צין ישנה דרך 4X4 שביל מסומן באדום שאינו מצוי במפה (לפחות שלי).