עין אום צאלאח, הר ארדון, נחל אנמאר, נחל קמאי ועוד...

טיול מאתגר ולא שגרתי, המון רגעים קטנים שחברו יחד לחוויה טוטאלית ושלמה של נופים, שבילים וחברותא משובחת בטיול מדברי.

Friday, March 31, 2006

האלבום של דרור

img_5478

IMG_5478.jpg

img_5479

IMG_5479.jpg

img_5480

IMG_5480.jpg

img_5481

IMG_5481.jpg

img_5482

IMG_5482.jpg

img_5483

IMG_5483.jpg

img_5484

IMG_5484.jpg

img_5485

IMG_5485.jpg

img_5486

IMG_5486.jpg

img_5487

IMG_5487.jpg

img_5488

IMG_5488.jpg

img_5489

IMG_5489.jpg

img_5502

IMG_5502.jpg

img_5503

IMG_5503.jpg

img_5504

IMG_5504.jpg

img_5505

IMG_5505.jpg

img_5506

IMG_5506.jpg

img_5508

IMG_5508.jpg

img_5509

IMG_5509.jpg

img_5510

IMG_5510.jpg

img_5511

IMG_5511.jpg

img_5512

IMG_5512.jpg

img_5513

IMG_5513.jpg

img_5514

IMG_5514.jpg

img_5515

IMG_5515.jpg

img_5516

IMG_5516.jpg

img_5518

IMG_5518.jpg

img_5519

IMG_5519.jpg

img_5520

IMG_5520.jpg

img_5521

IMG_5521.jpg

img_5522

IMG_5522.jpg

img_5523

IMG_5523.jpg

img_5524

IMG_5524.jpg

img_5525

IMG_5525.jpg

img_5526

IMG_5526.jpg

img_5527

IMG_5527.jpg

img_5528

IMG_5528.jpg

img_5529

IMG_5529.jpg

img_5530

IMG_5530.jpg

img_5531

IMG_5531.jpg

img_5533

IMG_5533.jpg

img_5534

IMG_5534.jpg

img_5537

IMG_5537.jpg

img_5538

IMG_5538.jpg

img_5539

IMG_5539.jpg

img_5540

IMG_5540.jpg

img_5541

IMG_5541.jpg

img_5542

IMG_5542.jpg

img_5543

IMG_5543.jpg

img_5544

IMG_5544.jpg

img_5545

IMG_5545.jpg

img_5546

IMG_5546.jpg

img_5547

IMG_5547.jpg

img_5548

IMG_5548.jpg

img_5549

IMG_5549.jpg

img_5551

IMG_5551.jpg

img_5552

IMG_5552.jpg

img_5553

IMG_5553.jpg

img_5554

IMG_5554.jpg

img_5555

IMG_5555.jpg

img_5556

IMG_5556.jpg

img_5557

IMG_5557.jpg

sta_5490

STA_5490.jpg

sta_5491

STA_5491.jpg

sta_5492

STA_5492.jpg

sta_5493

STA_5493.jpg

sta_5494

STA_5494.jpg

sta_5494b

STA_5494b.jpg

 
Rechasim weekly ride Friday, March 31, 2006