כותרת
תאריך:
מוביל:
משתתפים:
קילומטרים:
סיפור הטיול:
דוד ניצן
כתב:
פיטר קרפוב
צילם:

הקלטת GPS
מפה

קבצים:

dsc03526

dsc03526.jpg

dsc03527

dsc03527.jpg

dsc03528

dsc03528.jpg

dsc03529

dsc03529.jpg

dsc03530

dsc03530.jpg

dsc03531

dsc03531.jpg

dsc03532

dsc03532.jpg

dsc03533

dsc03533.jpg

dsc03534

dsc03534.jpg

dsc03535

dsc03535.jpg

dsc03536

dsc03536.jpg

dsc03537

dsc03537.jpg

dsc03538

dsc03538.jpg

dsc03539

dsc03539.jpg

dsc03540

dsc03540.jpg

dsc03541

dsc03541.jpg

dsc03542

dsc03542.jpg

dsc03543

dsc03543.jpg

dsc03544

dsc03544.jpg

dsc03545

dsc03545.jpg

dsc03546

dsc03546.jpg

dsc03547

dsc03547.jpg

dsc03548

dsc03548.jpg

dsc03549

dsc03549.jpg

dsc03550

dsc03550.jpg

dsc03551

dsc03551.jpg

dsc03552

dsc03552.jpg

dsc03553

dsc03553.jpg

dsc03554

dsc03554.jpg

dsc03556

dsc03556.jpg

dsc03557

dsc03557.jpg

dsc03558

dsc03558.jpg

dsc03559

dsc03559.jpg

dsc03560

dsc03560.jpg

dsc03561

dsc03561.jpg

dsc03562

dsc03562.jpg

dsc03563

dsc03563.jpg