כותרת
תאריך:
מוביל:
משתתפים:
קילומטרים:
סיפור הטיול:
דוד ניצן
כתב:
פיטר קרפוב
צילם:

הקלטת GPS
מפה

קבצים:

dsc00313

dsc00313.jpg

dsc00314

dsc00314.jpg

dsc00315

dsc00315.jpg

dsc00316

dsc00316.jpg

dsc00317

dsc00317.jpg

dsc00318

dsc00318.jpg

dsc00319

dsc00319.jpg

dsc00320

dsc00320.jpg

dsc00321

dsc00321.jpg

dsc00322

dsc00322.jpg

dsc00323

dsc00323.jpg

dsc00324

dsc00324.jpg

dsc00325

dsc00325.jpg

dsc00326

dsc00326.jpg

dsc00327

dsc00327.jpg

dsc00328

dsc00328.jpg

dsc00329

dsc00329.jpg

dsc00330

dsc00330.jpg

dsc00331

dsc00331.jpg

dsc00332

dsc00332.jpg

dsc00333

dsc00333.jpg

dsc00334

dsc00334.jpg

dsc00335

dsc00335.jpg