מגשר לרמת סירין ונחל תבור

friday, February 24, 2006


כאן יבוא הסיפור של הטיול. מה היה, מי היה ועוד ועוד.

האלבום של פיטר

לתמונות שצילם ניר

dsc00858

dsc00858.jpg

dsc00860

dsc00860.jpg

dsc00861

dsc00861.jpg

dsc00862

dsc00862.jpg

dsc00863

dsc00863.jpg

dsc00864

dsc00864.jpg

dsc00865

dsc00865.jpg

dsc00867

dsc00867.jpg

dsc00868

dsc00868.jpg

dsc00869

dsc00869.jpg

dsc00870

dsc00870.jpg

dsc00871

dsc00871.jpg

dsc00872

dsc00872.jpg

dsc00873

dsc00873.jpg

dsc00874

dsc00874.jpg

dsc00875

dsc00875.jpg

dsc00876

dsc00876.jpg

dsc00877

dsc00877.jpg

dsc00878

dsc00878.jpg

dsc00879

dsc00879.jpg

dsc00880

dsc00880.jpg

dsc00881

dsc00881.jpg

dsc00882

dsc00882.jpg

dsc00883

dsc00883.jpg

dsc00885

dsc00885.jpg

dsc00886

dsc00886.jpg

dsc00887

dsc00887.jpg

dsc00888

dsc00888.jpg

dsc00889

dsc00889.jpg

dsc00890

dsc00890.jpg

dsc00891

dsc00891.jpg

dsc00892

dsc00892.jpg

dsc00893

dsc00893.jpg

dsc00894

dsc00894.jpg

dsc00895

dsc00895.jpg

dsc00896

dsc00896.jpg

dsc00897

dsc00897.jpg

dsc00898

dsc00898.jpg

dsc00899

dsc00899.jpg

dsc00900

dsc00900.jpg

dsc00901

dsc00901.jpg

dsc00902

dsc00902.jpg

dsc00905

dsc00905.jpg

dsc00906

dsc00906.jpg

dsc00908

dsc00908.jpg

dsc00909

dsc00909.jpg

dsc00910

dsc00910.jpg

dsc00911

dsc00911.jpg

 

מפת המסלול חלק ראשון

map

 

בקבצי האוזי המסלול כפי שתוכנן מערד. ההקלטה היא של המסלול שבוצע בפועל מחוות הנוקדים. עדיך לקחת את ההקלטה ו"לבנות" ממנה קבצי ניווט חדשים.

 
Rechasim weekly ride friday, February 24, 2006