רכסים באזור ציפורי

Friday, April 20, 2007

dsc09305

dsc09305.jpg

dsc09306

dsc09306.jpg

dsc09308

dsc09308.jpg

dsc09309

dsc09309.jpg

dsc09310

dsc09310.jpg

dsc09311

dsc09311.jpg

dsc09312

dsc09312.jpg

dsc09313

dsc09313.jpg

dsc09314

dsc09314.jpg

dsc09315

dsc09315.jpg

dsc09316

dsc09316.jpg

dsc09317

dsc09317.jpg

dsc09320

dsc09320.jpg

dsc09321

dsc09321.jpg

dsc09322

dsc09322.jpg

dsc09323

dsc09323.jpg

dsc09324

dsc09324.jpg

dsc09325

dsc09325.jpg

dsc09326

dsc09326.jpg

dsc09327

dsc09327.jpg

dsc09328

dsc09328.jpg

dsc09329

dsc09329.jpg

dsc09331

dsc09331.jpg

dsc09332

dsc09332.jpg

dsc09334

dsc09334.jpg

dsc09337

dsc09337.jpg

dsc09338

dsc09338.jpg

dsc09339

dsc09339.jpg

dsc09340

dsc09340.jpg

 

הקלטת המסלול באתר motion based

map

 
Rechasim weekly ride Friday, April 20, 2007