East Galil and West Galil

Friday-Saturday, July 18-19, 2003

טיול יומיים שעל הכנתו שקדו לוין וארני, חפשו מסלולים שלא רכבנו בהם, מקומות חדשים, שבילי הליכה שהיו תעלומה עד לרגע שהגענו אליהם. האיזור שנבחר הגליל, יום באיזור הכנרת, מסלול שהתחיל במגדל, מאגר צלמון נחל עמוד תחתון. ולמחרת מסלול שהתחיל בנס עמים, טיפוס לכליל, פארק התעשיות בתפן וירידה בנחל בית העמק, שם נתקענו והסתבכנו. למרות שהתאכזבתי מההשתתפות הדלה בטיול, בדיעבד אני שמח שהקבוצה הייתה קטנה, המסלולים היו קשים מאוד, חום גבוהה, עליות, מסלול רגלי, לא מתאים לכל אחד, קשה לעשות בקבוצה גדולה, בהחלט יומיים לא שגרתיים.

Photos from the first day ride

Photos from the second day ride


Maps and GPS files

 
Rechasim weekly ride Saturday, July 18-19, 2003