171003 | Index

Harey Menashe

Friday, October 17, 2003

writer
רכב וכתב: דוד

סבוב בהרי מנשה
נפגשנו בבת שלמה לבצע טיול שתכנן והוביל ראובן, רכבנו על המורדות של הר חורשן כשתחנתנו הראשונה גבעת הרקפות. הקצב היה טוב ואפילו הייתה עלייה אחת עם דרדרת שהסתערנו עליה בשקיקה. בחניון של גבעת הרקפות ניסינו (כהרגלנו) לטפס את המדרון שליד השלחנות, כולם נכשלו חוץ מיעלה שבניסיון הראשון טיפסה את השיפוע בקלילות מדהימה והותירה אותנו פעורי פה ומבויישים. היות והבנו שראובן בחר לעקוף כל עלייה אפשרית מיהרנו להסתער ולטפס על גבעת הרקפות בדרכנו למשמר העמק, קצת אחרי הגבעה פיטר לא התאפק והעמיד את אופני לשימון וקרא לראובן "תמשיכו אני כבר בא" אחרי כמה פיצולי דרכים גילינו שהוא לא איתנו, שלחנו את מולי ושי לחפש אותו והאבדה נמצאה אחרי שעה! בנתיים יעלה דרור ואני טיפסנו עוד גבעה תלולה בשביל הנשמה. אחרי שעה וחילופי אשמה קלים המשכנו לדרכנו על הגבעות החשופות עש שהגענו לנחל משמר העמק, נחל מוצל, ירוק תאווה לעניים. הגענו לכביש וטיפסנו לכיוון ג'וערה לא לפני שפנינו לטעימה של נחל גחר. היות והשעה נהייתה מאוחרת בגלל העיכובים המיותרים, פיטר, כמה פנצ'רים וכד' ראובן נעתר להפצרותינו וקיצר את המסלול, במקום נחל השופט ועין רחניה פנינו לדרך הקצרה ביותר, דרך נחל דליה (רכיבה נעימה ביותר בערוץ היבש) בחזרה למכוניות בבת שלמה. סה"כ 45 ק"מ. רעבים ומרוצים הגענו לשוארמה בכיכר בחדרה סוף סוף אוכל מוצק ומתובלן!
רכבתי ונהנתי   דוד

pa170001

pa170001.jpg

pa170002

pa170002.jpg

pa170003

pa170003.jpg

pa170004

pa170004.jpg

pa170005

pa170005.jpg

pa170006

pa170006.jpg

pa170007

pa170007.jpg

pa170008

pa170008.jpg

pa170009

pa170009.jpg

pa170010

pa170010.jpg

pa170011

pa170011.jpg

pa170012

pa170012.jpg

pa170013

pa170013.jpg

pa170014

pa170014.jpg

pa170015

pa170015.jpg

 


The ride map

 
Rechasim weekly ride Friday, October 17, 2003