141103 | Index

Jerusalem area

Friday, November 14, 2003

writer
רכב וכתב: דרור

למרות שנסיעה זו הייתה אמורה לצאת לפועל שבוע מאוחר יותר, התגלגלו הדברים לכך שבמקום לצאת מצומת שוקת יצאנו מצומת שמשון בבוקר לכוון אנדרטת מגילת האש בסמוך למושב כסלון.
התחלנו לטפס החל מצומת אשתאול בכביש ולאחר כמה מאות מטרים בשטח.
הגענו לתצפית קפה מעל מערת בני ברית
הטיפוס הינו קשה ואתגרי למדי. הגשם שירד מספר ימים קודם לכן, גרף את השבילים ומנע אבק, אבל החריף את המאבק.
הגענו לתצפית קפה מעל מערת בני ברית שם חבר אלינו איציק. לאחר התרשמות מן הסתווניות שצצו לאחר הגשם, רקפת תועה אחת ופקעת של חיל-זונות, המשכנו בטיפוס עד לאנדרטה. משם גלשנו בסינגל טרק נחמד למושב כסלון. עוד כמה ק"מ על הכביש מסתיימים בגלישה לכוון קפה עין כסלון בהנהלת יעלה. חצינו את הכביש ומשכנו לכוון גבעת יערים ורמת רזיאל.
כאן החלה גלישה ארוכה פחות או יותר בצידו הדרומי של הרכס לכוון מערב בשבילים המתנקזים לכוון נחל שורק.
בשלב התחתון וויתרו מספר רוכבים ואני ביניהם על פינה ייחודית המשמשת בעיקר כמקום "היטהרות"
לאחר חטאיי הרכיבה של פיטר.
בצומת שמשון מצאנו את ותיקי הקבוצה משיבים נפשם עם בירות ובאגטים (?)
לסיכום, מסלול קצר יפהפה וקשוח שגילה לנו פיטר, אליו הדבקנו תוספות בכדי שיהיה ארוך יותר ובתוספת הקינוחים – היה מצוין. וכמו שאומר דוד רכבתי ונהנתי.
כמו-כן איחולי החלמה לאיציק שהגיע חצי בריא וסיים חולה.

דרור 

imgp1372

imgp1372.jpg

imgp1373

imgp1373.jpg

imgp1374

imgp1374.jpg

imgp1375

imgp1375.jpg

imgp1385

imgp1385.jpg

imgp1386

imgp1386.jpg

imgp1387

imgp1387.jpg

imgp1388

imgp1388.jpg

imgp1389

imgp1389.jpg

imgp1390

imgp1390.jpg

 


The ride map

 
Rechasim weekly ride Friday, November 14 2003