עם אמנון בכרמל
8.2.08
תאריך:
אמנון שחם
מוביל:
כ 8
משתתפים:
כ 30
קילומטרים:
סיפור הטיול:
כתב:
נירית שריג
צילם:

מסלול הטיול

קבצים:

האלבום של נירית