יער קולה, שמורת נחל שלה ומגדל צדק

Friday, October6, 2006

pa050054

pa050054.jpg

pa050055

pa050055.jpg

pa050056

pa050056.jpg

pa050057

pa050057.jpg

pa050058

pa050058.jpg

pa050059

pa050059.jpg

pa050060

pa050060.jpg

pa050061

pa050061.jpg

pa050062

pa050062.jpg

pa050063

pa050063.jpg

pa050064

pa050064.jpg

pa050065

pa050065.jpg

pa050066

pa050066.jpg

pa050067

pa050067.jpg

pa050068

pa050068.jpg

pa050069

pa050069.jpg

pa050070

pa050070.jpg

 

מפת המסלול

map

 
Rechasim weekly ride Monday, October 9, 2006