Hatavor area

Friday, July 4, 2003

הפנטזיה והמציאות
שתי גבעות, עגולות, מוצקות, בשלות. גבעות המורה (קמץ מתחת ל-ר). אח.......
הזהירו אותנו מהחם הצפוי, אולם למרות זאת נאספו שמונה רוכבים אמיצים לכבוש את התבור ואת גבעת המורה.
באיחור קל (30 דקות) יצאנו מאורחן בדוברת לכיוון התבור, העלייה מאתגרת כתמיד, טובה לחזקים ועדיין רכיבה גם לפחות חזקים. לאחר מנוחה למעלה התעורר ויכוח קל אם לנסות את השביל ההיקפי השחור המקיף את הפסגה (לאור נסיון לא מוצלח לרדת בשטח, באחת מהרכיבות האחרונות בתבור), החלטנו לנסות, שביל מופלא עם נוף לכל הכיוונים, רכיב כמעט ברציפות לכל אורכו, תענוג.
בהמשך הירידה חרגנו שוב ממנהגנו לרדת את התבור בכביש וסטינו לשביל היקפי נוסף שהובילנו לדבוריה דרך החורש שעל ההר. תענוג.
למטה רוני טען שאינו יכול לחזור הביתה ולומר שרכב רק 25 ק"מ. לאור מצוקתו וכחברים נאמנים, רכבנו לכיוון גבעת המורה אולם החום ניצח וקיצרנו למכוניות.
סיימנו בחומוס טוב ב"סהרה". תענוג כבר אמרנו?  יעקב לוין

To Madi
Some hearts and kisses in the pictures below for the flying princess of
NT......J&J

img_2359

img_2359.jpg

img_2360

img_2360.jpg

img_2361

img_2361.jpg

img_2363

img_2363.jpg

img_2364

img_2364.jpg

img_2367

img_2367.jpg

img_2368

img_2368.jpg

 


GPS files

 
Rechasim weekly ride Friday, July 4, 2003