מסלול באיזור ירושלים עם פיטר

Friday, November 11, 2006

dsc08254

dsc08254.jpg

dsc08255

dsc08255.jpg

dsc08256

dsc08256.jpg

dsc08257

dsc08257.jpg

dsc08258

dsc08258.jpg

dsc08259

dsc08259.jpg

dsc08260

dsc08260.jpg

dsc08261

dsc08261.jpg

dsc08262

dsc08262.jpg

dsc08263

dsc08263.jpg

 

 
Rechasim weekly ride F, November 11, 2006